Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۴۴ بازدید

شنا دست زدن Clap Push-Up

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۱۸ فروردین ۱۳۹۶

شنا دست زدن Clap Push-Up
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم