Skip to main content
استعلام خلافی خودرو
۴۹ بازدید

حرکت جهت افزایش انعطلاف و قدرت پاها

یوسف رحیمی
یوسف رحیمی
منتشر شده در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۶

انجام این تمرین قبل از باز کردن پاها به صورت نشسته، ضمن اینکه باعث گرم شدن پاها جهت باز شدن بیشتر پاها می شود، با تکرار مداوم، کم کم موجب افزایش قدرت و انعطاف پاها و همچنین باعث افزایش قدرت هسته بدن می شود.