در حال بارگذاری ویدیو ...

اعتبار امر مختومه

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

اگر موضوع پرونده شما قبلا در دادگاه مطرح شده باشد به صورتی که موضوع طرفین و منشاء دعوا یکی باشد دیگر نمی توان این موضوع را مطرح کرد و از دادگاه تقاضای رسیدگی کرد و اگر این اتفاق توسط طرف مقابل شما بیفتد شما می توانید در جلسه اول رسیدگی با ارائه رای صادره ایراد اعتبار امر مختومه را ارائه نمایید و دادگاه ملزم به مختومه نمودن پرونده و صدور قرار رد دعوا می باشد ، این ویدیو را تا آخر ببینید.

موسسه حقوقی و داوری میثاق
همراه:09307399155
تلفن:03136662026
سایت:misaghiran.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال