Skip to main content
زولا
۲۸۵ بازدید

  • Kurt

ویدیو ارسالی از آزمایشگر ایرنی(مار فرعون)

iren
iren
منتشر شده در تاریخ ۳ اسفند ۱۳۹۷

انجام آزمایش جالب مار فرعون توسط آزمایشگر ایرنی با استفاده از کیت آزمایشگاهی علوم تجربی ایرن