در حال بارگذاری ویدیو ...

ویدیو ارسالی از کاربران (دبستان ستارگان علم)

iren
iren

ویدیو ارسالی از انجام آزمایش اثر رنگ بری آب اکسیژنه توسط کاربران با استفاده از کیت شماره دو ایرن در دبستان ستارگان علم.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال