در حال بارگذاری ویدیو ...

فعالیت‌های بشردوستانه نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در سال 1400

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ
کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

فعالیت‌های بشردوستانه نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در سال 1400
پیام رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران:
"سال 2021 برای همه ما سالی پر فراز و نشیب بود. در ایران، نه تنها شمار مهاجران افغانستانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، بلکه سراسر کشور همچنان در معرض موج‌های متوالی همه‌گیری کووید 19 قرار گرفت. در واکنش به نیازها، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بودجه خود در کشور را تقریباً سه برابر کرد که این امر به ما امکان داد تا از طریق جمعیت هلال احمر ایران، حمایت‌های ارائه شده به آسیب‌پذیرترین اقشار را به شدت افزایش دهیم. با اهتمام و تعهد نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، و با مشارکت نزدیک شرکای ایرانی، به ده ها هزار نفر در طول سال گذشته کمک شده است. با این همه، کماکان نیازهای قابل توجهی باقی مانده است که باید در سال پیش رو توسط تمامی کنشگران حاضر به آنها رسیدگی شود."


#کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
#صلیب سرخ

نظرات

نماد کانال
پاسخ به
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

فعالیت‌های بشردوستانه نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در سال 1400

0 لایک
15733 بازدید
0 کامنت

فعالیت‌های بشردوستانه نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در ایران در سال 1400
پیام رئیس دفتر نمایندگی کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در تهران:
"سال 2021 برای همه ما سالی پر فراز و نشیب بود. در ایران، نه تنها شمار مهاجران افغانستانی به میزان قابل توجهی افزایش یافت، بلکه سراسر کشور همچنان در معرض موج‌های متوالی همه‌گیری کووید 19 قرار گرفت. در واکنش به نیازها، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ بودجه خود در کشور را تقریباً سه برابر کرد که این امر به ما امکان داد تا از طریق جمعیت هلال احمر ایران، حمایت‌های ارائه شده به آسیب‌پذیرترین اقشار را به شدت افزایش دهیم. با اهتمام و تعهد نهضت صلیب سرخ و هلال احمر، و با مشارکت نزدیک شرکای ایرانی، به ده ها هزار نفر در طول سال گذشته کمک شده است. با این همه، کماکان نیازهای قابل توجهی باقی مانده است که باید در سال پیش رو توسط تمامی کنشگران حاضر به آنها رسیدگی شود."


#کمیتۀ بین المللی صلیب سرخ
#صلیب سرخ