در حال بارگذاری ویدیو ...

هرم یادگیری

مای اسمارت ژن
مای اسمارت ژن

این هرم به شیوه ای اصولی و علمی سیر تحول و رشد سیستمهای حسی را ترسیم می کند و به تبیین چارچوب پردازش دروندادهای حسی از یک تحریک خام حسی تا تبدیل شدن به یک الگوی پیچیده رفتاری می پردازد.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال