در حال بارگذاری ویدیو ...

موسیقی ترکمن صحرا - ذکر خنجر - گروه استاد منصور صبوحی - اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران

East  Music Center
East Music Center

گروه موسیقی مرحوم استاد منصور صبوحی - استان گلستان - شهرستان گنبد
گروه موسیقی مرحوم استاد منصور صبوحی به سرپرستی نوازنده ابراهیم جرجانی در سال 1385 برای حفظ و اشاعه میراث فرهنگی و هنر وسیقی بومی تکمن تشکیل شد و هنرمندان (نوازندگان، خوانندگان، بخشی ها، گروه ذکر، گروه خنجر و ذکر آیینی) ترکمن صحرا را کنار هم گرد آورده است. پس از 11 سال تلاش و ممارست، این گروه توانسته در جشنواره های ملی و بین المللی حضور فعال و موفق داشته باشد. فعالیت این گروه همواره مورد پذیرش و مقبولیت عموم قرار گرفته است.
اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران
مرکز موسیقی شرق در ایران - موسسه فرهنگی هنری عقل سرخ
تابستان 1396 - سمنان

https://aghlesorkh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://erooidad.ir/

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

موسیقی ترکمن صحرا - ذکر خنجر - گروه استاد منصور صبوحی - اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران

۲ لایک
۱ نظر

گروه موسیقی مرحوم استاد منصور صبوحی - استان گلستان - شهرستان گنبد
گروه موسیقی مرحوم استاد منصور صبوحی به سرپرستی نوازنده ابراهیم جرجانی در سال 1385 برای حفظ و اشاعه میراث فرهنگی و هنر وسیقی بومی تکمن تشکیل شد و هنرمندان (نوازندگان، خوانندگان، بخشی ها، گروه ذکر، گروه خنجر و ذکر آیینی) ترکمن صحرا را کنار هم گرد آورده است. پس از 11 سال تلاش و ممارست، این گروه توانسته در جشنواره های ملی و بین المللی حضور فعال و موفق داشته باشد. فعالیت این گروه همواره مورد پذیرش و مقبولیت عموم قرار گرفته است.
اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران
مرکز موسیقی شرق در ایران - موسسه فرهنگی هنری عقل سرخ
تابستان 1396 - سمنان

https://aghlesorkh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://erooidad.ir/

موسیقی و هنر