در حال بارگذاری ویدیو ...

نی و آواز ساربانی - استاد اکبر غلام سلطانی - اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران

East  Music Center
East Music Center

استاد اکبر غلام سلطانی - استان سمنان - شهرستان دامغان
متولد سال 1358، روستای حسن آباد دامغان، نوازنده ساز نی ساربانی - چوپانی و خواننده که موسیقی را به صورت خودآموز فراگرفته است. او یکی از مهم ترین راویان فرهنگ موسیقایی ساربانی شهرستان دامغان است.
مرکز موسیقی شرق در ایران
اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران
استان سمنان - تابستان 1396
ما احساس مشترکیم​


https://aghlesorkh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://erooidad.ir/

نظرات (۱)

Loading...

توضیحات

نی و آواز ساربانی - استاد اکبر غلام سلطانی - اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران

۱ لایک
۱ نظر

استاد اکبر غلام سلطانی - استان سمنان - شهرستان دامغان
متولد سال 1358، روستای حسن آباد دامغان، نوازنده ساز نی ساربانی - چوپانی و خواننده که موسیقی را به صورت خودآموز فراگرفته است. او یکی از مهم ترین راویان فرهنگ موسیقایی ساربانی شهرستان دامغان است.
مرکز موسیقی شرق در ایران
اولین جشنواره موسیقی اقوام شرق ایران
استان سمنان - تابستان 1396
ما احساس مشترکیم​


https://aghlesorkh.com/%D8%AF%D8%A8%DB%8C%D8%B1%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D9%85%D9%84%DB%8C/
https://erooidad.ir/