در حال بارگذاری ویدیو ...

پیامدهای خشم و خشونت (2)

Balagh
Balagh

- خشم ، همان عینک تیر و تاری است بر چشم ، که باعث به وضوح ندیدن واقعیت می شود ؛ پس انجام شیوه های مدیریت خشم و کنترل آن باید قبل از قرار گرفتن در موقعیت خشم صورت بگیرد و سبک تفکری فرد اصلاح شود.
- پیامد خشم : خشم ،مانع از فهم مشکل و مدیریت حل مسئله و حل بحران می شود ؛ خشم ، موجب زورگویی و بروز شخصیت پرخاشگر می شود ؛ خشم ، به روابط بین همسران و خانواده و جامعه و به شخصیت آنها ، صدمه می زند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال