در حال بارگذاری ویدیو ...

صحبت های وزیر اقتصاد در رابطه با افزایش مالیات

۰ نظر
گزارش تخلف
JustStuff
JustStuff

وزیر اقتصاد گفت: مجلس افزایش بار مالیاتی بودجۀ امسال را با فروش اوراق عوض کند. هیئت دولت مصوب کرد دربارۀ عوارض صادرات خام و نیمه‌خام، مصوبۀ اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان می‌توانند فرآیند صادرات را آغاز کنند. در بودجۀ ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی وجود داشت و چون سیاست حمایت از تولید ایجاب می‌کند که تخفیفات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، باید از طرق دیگری مثل انتشار اوراق عمل کنیم که نیازی به افزایش مالیات وجود نداشته باشد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

صحبت های وزیر اقتصاد در رابطه با افزایش مالیات

۰ لایک
۰ نظر

وزیر اقتصاد گفت: مجلس افزایش بار مالیاتی بودجۀ امسال را با فروش اوراق عوض کند. هیئت دولت مصوب کرد دربارۀ عوارض صادرات خام و نیمه‌خام، مصوبۀ اسفند ۱۴۰۲ عیناً تکرار شود و صادرکنندگان می‌توانند فرآیند صادرات را آغاز کنند. در بودجۀ ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال ۱۴۰۲، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش بار مالیاتی وجود داشت و چون سیاست حمایت از تولید ایجاب می‌کند که تخفیفات بیشتری در این زمینه داشته باشیم، باید از طرق دیگری مثل انتشار اوراق عمل کنیم که نیازی به افزایش مالیات وجود نداشته باشد.

اخبار و سیاست