در حال بارگذاری ویدیو ...

ملاک اعتبار صورت جلسات دادگاه

موسسه حقوقی وداوری میثاق
موسسه حقوقی وداوری میثاق

صورت جلسات دادگاه در صورتی معتبر و قابل استناد می باشد که به امضاء رئیس دادگاه یا اعضای شورای حل اختلاف رسیده باشد و مهر شعبه نیز در ذیل آن درج شده باشد در غیر این صورت به هیچ وجه قابل استناد نبوده و معتبر نمی باشد یک وکیل خبره و مجرب در صورت مطالعه ی پرونده به این نکته نیز باید دقت نماید، تجربه ی من که در این ویدیو گفته شده را ببینید.

موسسه حقوقی و داوری میثاق
همراه:09307399155
تلفن:03136662026
سایت:misaghiran.com

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال