در حال بارگذاری ویدیو ...

فیلم جوشکاری فورجینگ میلگردهای کوتاه ستون

شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد
شرکت مهندسی سازه آزمون فولاد

با استفاده از تکنولوژی جوشکاری فورجینگ سر به سر میلگرد که یک فرآیند فشاری گازی در دمای خمیری فولاد می باشد. در این فیلم با تغییر طرح و نقشه در پروژه مقرر شد تعداددی از ستونها که میلگرد کوتاه داشتند با جوش فرجینگ سربسر امتداد پیدا کنند. این روش جایگزین کاشت میلگرد و یا استفاده از اتصالات مکانیکی کوپلر و کوپلینگ می باشد. برای اطمینان از کارایی این روش حتما از دستگاههای استاندارد ژاپنی و اپراتورهای آموزش دیده با گواهینامه رسمی استفاده کنید.

نظرات
در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.