در حال بارگذاری ویدیو ...

کسب و کار موفق با حضور مدیر موفق و کارمند زرنگ شکل می گیرد 09125281952

آسایش تیم: خدمات آموزشی , مشاوره ای , تبلیغاتی

مدیر موفق یا کارمند زرنگ؟ این سوالیست که در ذهن خیلی از کاربران وجود دارد که یک کسب و کار با حضور کدام یک از این دو دسته به نتیجه می رسد. باید توجه داشت کسب و کار یک کار تیمی بوده و با همکاری قابل پیشرفت کردن می شود. هر عضوی از مجموعه باید به بهترین شکل کار خود را انجام دهد تا یک کسب و کار به موفقیت دست پیدا کند. هرچند این که یک کسب و کار حاصل همکاری مثبت یک مدیر موفق و کارمندان کارامد است اما رهبری این تیم به عهده مدیر بوده و مدیر نقش راهبردی تری دارد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

کسب و کار موفق با حضور مدیر موفق و کارمند زرنگ شکل می گیرد 09125281952

۰ لایک
۰ نظر

مدیر موفق یا کارمند زرنگ؟ این سوالیست که در ذهن خیلی از کاربران وجود دارد که یک کسب و کار با حضور کدام یک از این دو دسته به نتیجه می رسد. باید توجه داشت کسب و کار یک کار تیمی بوده و با همکاری قابل پیشرفت کردن می شود. هر عضوی از مجموعه باید به بهترین شکل کار خود را انجام دهد تا یک کسب و کار به موفقیت دست پیدا کند. هرچند این که یک کسب و کار حاصل همکاری مثبت یک مدیر موفق و کارمندان کارامد است اما رهبری این تیم به عهده مدیر بوده و مدیر نقش راهبردی تری دارد.