Skip to main content
۲۲۰ بازدید

حرکت جذاب ایریال بتر / aerial twist _ پارکور و فری رانینگ ۲۰۱۹

تمیم
تمیم
منتشر شده در تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۷

برای دیدن ویدیو های بیشتر و آموزش پارکور و فری رانینگ