Skip to main content
شهر فرش
۹۸ بازدید

اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب

mohsen moghadam
mohsen moghadam
منتشر شده در تاریخ ۱۶ تیر ۱۳۹۷

امور اداری و پشتیبانی شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور در نظر دارد به منظور ارتقاء و بهبود بهره وری و نیز مطالعه برنامه ها
فعالیت ها و ظرفیت های بالقوه اولین جشنواره مجازی پشتیبان آب را در صنعت آب و فاضلاب کشور برگزار نماید