در حال بارگذاری ویدیو ...

نهج البلاغه خوانی - 231

۰ نظر گزارش تخلف
Li In Suk
Li In Suk

ادامه نامه 53 :
دوّم - هشدار از خود پسندى :
مبادا هرگز دچار خود پسندى گردى و به خوبى هاى خود اطمینان کنى، و ستایش را دوست داشته باشى، که اینها همه از بهترین فرصت هاى شیطان براى هجوم آوردن به توست، و کردار نیک نیکوکاران را نابود سازد.

سوّم - هشدار از منّت گذارى :
مبادا هرگز با خدمت هایى که انجام دادى بر مردم منّت گذارى، یا آنچه را انجام داده اى بزرگ بشمارى،یا مردم را وعده اى داده، سپس خلف وعده نمایى.
منّت نهادن، پاداش نیکوکارى را از بین مى برد، و کارى را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند، و خلاف وعده عمل کردن، خشم خدا و مردم را بر مى انگیزاند که خداى بزرگ فرمود: «دشمنى بزرگ نزد خدا آن که بگویید و عمل نکنید»

چهارم - هشدار از شتابزدگى :
مبادا هرگز در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى، یا در کارى که وقت آن رسیده سستى ورزى، و یا در چیزى که (حقیقت آن) روشن نیست،ستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى واضح و آشکار کوتاهى کنى. تلاش کن تا هر کارى را در جاى خود، و در زمان مخصوص به خود، انجام دهى.


ادامه دارد ....

https://www.namasha.com/v/QMml773H
https://www.namasha.com/v/Xax5D8KX

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نهج البلاغه خوانی - 231

۶ لایک
۰ نظر

ادامه نامه 53 :
دوّم - هشدار از خود پسندى :
مبادا هرگز دچار خود پسندى گردى و به خوبى هاى خود اطمینان کنى، و ستایش را دوست داشته باشى، که اینها همه از بهترین فرصت هاى شیطان براى هجوم آوردن به توست، و کردار نیک نیکوکاران را نابود سازد.

سوّم - هشدار از منّت گذارى :
مبادا هرگز با خدمت هایى که انجام دادى بر مردم منّت گذارى، یا آنچه را انجام داده اى بزرگ بشمارى،یا مردم را وعده اى داده، سپس خلف وعده نمایى.
منّت نهادن، پاداش نیکوکارى را از بین مى برد، و کارى را بزرگ شمردن، نور حق را خاموش گرداند، و خلاف وعده عمل کردن، خشم خدا و مردم را بر مى انگیزاند که خداى بزرگ فرمود: «دشمنى بزرگ نزد خدا آن که بگویید و عمل نکنید»

چهارم - هشدار از شتابزدگى :
مبادا هرگز در کارى که وقت آن فرا نرسیده شتاب کنى، یا در کارى که وقت آن رسیده سستى ورزى، و یا در چیزى که (حقیقت آن) روشن نیست،ستیزه جویى نمایى و یا در کارهاى واضح و آشکار کوتاهى کنى. تلاش کن تا هر کارى را در جاى خود، و در زمان مخصوص به خود، انجام دهى.


ادامه دارد ....

https://www.namasha.com/v/QMml773H
https://www.namasha.com/v/Xax5D8KX

مذهبی