در حال بارگذاری ویدیو ...

سنجاب غول پیکر مالابار

TrendyTrends
TrendyTrends

سنجاب ها حدود 30 تا 40 میلیون سال است که روی زمین وجود داشته اند و حدود 200 گونه در سراسر جهان شناسایی شده است. آنها بسیار کنجکاو و به طرز قابل توجهی چابک هستند، آنها در اشکال مختلف وجود دارند. سنجاب‌های درختی، سنجاب‌های زمینی، سنجاب‌ها، مارموت‌ها، سنجاب‌های پرنده، سگ‌های چمنزار - همه آنها در طبیعت در همه قاره‌ها به جز قطب جنوب و استرالیا وجود دارند.

سنجاب های غول پیکر یکی از بزرگترین سنجاب های جهان هستند. این موجودات درختی زیستگاه هایی با لکه های جنگلی به هم پیوسته، درختان بلند و اتصال تاج پوشش را ترجیح می دهند که از آنها در برابر شکارچیان محافظت می کند و غذای کافی را فراهم می کند. در واقع، آنها به ندرت از تاج جنگل فرود می آیند. علیرغم سوف بلندشان، آنها به عنوان طعمه شکارچیان و گاهی حتی گوشتخواران بزرگ مانند پلنگ و پلنگ ابری و پستاندارانی مانند ماکاک های دم شیر عمل می کنند.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

سنجاب غول پیکر مالابار

۰ لایک
۰ نظر

سنجاب ها حدود 30 تا 40 میلیون سال است که روی زمین وجود داشته اند و حدود 200 گونه در سراسر جهان شناسایی شده است. آنها بسیار کنجکاو و به طرز قابل توجهی چابک هستند، آنها در اشکال مختلف وجود دارند. سنجاب‌های درختی، سنجاب‌های زمینی، سنجاب‌ها، مارموت‌ها، سنجاب‌های پرنده، سگ‌های چمنزار - همه آنها در طبیعت در همه قاره‌ها به جز قطب جنوب و استرالیا وجود دارند.

سنجاب های غول پیکر یکی از بزرگترین سنجاب های جهان هستند. این موجودات درختی زیستگاه هایی با لکه های جنگلی به هم پیوسته، درختان بلند و اتصال تاج پوشش را ترجیح می دهند که از آنها در برابر شکارچیان محافظت می کند و غذای کافی را فراهم می کند. در واقع، آنها به ندرت از تاج جنگل فرود می آیند. علیرغم سوف بلندشان، آنها به عنوان طعمه شکارچیان و گاهی حتی گوشتخواران بزرگ مانند پلنگ و پلنگ ابری و پستاندارانی مانند ماکاک های دم شیر عمل می کنند.

حیوانات و طبیعت