در حال بارگذاری ویدیو ...

چین چگونه ابرقدرت اقتصادی جهان شد؟

۱,۰۹۵ بازدید
خبرگزاری علم  و فناوری
کانال تایید شده خبرگزاری علم و فناوری

استفاده از اقتصاد دیجیتال باعث رشد تصاعدی اقتصادی در چین گردیده است.

نظرات