در حال بارگذاری ویدیو ...

آموزش کلمات انگلیسی راجع به بورس

زبان وزین
زبان وزین

stock:سهام
stock market:بازار سهام
stock exchange market: مرکز بازار بورس
share:سهم
price:قیمتی که مشتری می‌پردازد
cost:هزینه ساخت محصول
how much does one share of Apple cost?:هر سهم اپل چقدر ارزش داره؟
how many shares does Apple have?:اپل چقدر سهام داره
Invest:سرمایه‌گذاری کردن
Investor:سرمایه‌گذار
Investment:سرمایه‌گذاری
shareholder:سرمایه‌گذار
stock index:شاخص بورس

ایک و کامنت فراموش نشه. این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

پیج آموزشی زبان وزین

مدرس: حسین ناظمیان

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

آموزش کلمات انگلیسی راجع به بورس

0 لایک
0 کامنت

stock:سهام
stock market:بازار سهام
stock exchange market: مرکز بازار بورس
share:سهم
price:قیمتی که مشتری می‌پردازد
cost:هزینه ساخت محصول
how much does one share of Apple cost?:هر سهم اپل چقدر ارزش داره؟
how many shares does Apple have?:اپل چقدر سهام داره
Invest:سرمایه‌گذاری کردن
Investor:سرمایه‌گذار
Investment:سرمایه‌گذاری
shareholder:سرمایه‌گذار
stock index:شاخص بورس

ایک و کامنت فراموش نشه. این پست را با دوستانتان به اشتراک بگذارید.

پیج آموزشی زبان وزین

مدرس: حسین ناظمیان

آموزش