در حال بارگذاری ویدیو ...

09 اگرزندگی هیچ تنیدگی نداردماهیت انسانی راکتمان می کنیم.تنشی بدکه تبدیل به استرس شود.اضطراب دل آشوبمان می کند،عاملش رانمی دانیم

۰ نظر گزارش تخلف
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)
فرهنگ رفتاری و خودشناسی (شماره ۵)

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

09 اگرزندگی هیچ تنیدگی نداردماهیت انسانی راکتمان می کنیم.تنشی بدکه تبدیل به استرس شود.اضطراب دل آشوبمان می کند،عاملش رانمی دانیم

۰ لایک
۰ نظر