در حال بارگذاری ویدیو ...

مقدار کربوهیدرات در دوران حجم یا کات (قسمت هفتم مدرسه عضله)

فیتنس مازارس
فیتنس مازارس

مقدار کربوهیدرات برای دوران کات و حجم چقدر است؟ از چه کربوهیدرات هایی باید این مقدار را تامین کرد؟ برای مشاهده سایر قسمت های مدرسه عضله به سایت فیتنس مازارس مراجعه کنید. fitnessmazares.ir

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال