در حال بارگذاری ویدیو ...

موشن گرافیک | وبا بیماری واگیردار عفونی است

مرکز آفرینش های هنری فاطر
کانال تایید شده مرکز آفرینش های هنری فاطر

وبا بیماری واگیردار عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می کند. این بیماری از راه های مختلف از جمله تماس با اشیا آلوده به میکروب وبا، دست دادن با دست های آلوده بیمار، تماس با مواد دفعی بیمار و لوازم آلوده بیمار مانند حوله و ظروف شخصی او از طریق خوردن آب آلوده، میوه و سبزیجات خام آلوده و استفاده از غذاهای پخته آلوده شده توسط شخص بیمار یا حشرات آلوده منتقل می شود. بیماری وبا گاهی همراه استفراغ و گاهی بدون استفراغ است که به سرعت و در ظرف ۳ الی ۴ ساعت موجب کم آبی شدید بدن شده و در صورتی که سریعاً آب و املاح بدن جبران نشود، سبب مرگ فرد مبتلا می شود. به محض شروع اسهال شدید بایستی مایعات فراوان ORS مورد استفاده قرار گیرد و سریعاً به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه شود. برای پیشگیری از وبا اقدامات ذیل را می بایست مد نظر قرار داد: قبل از غذا خوردن و بعد از رفتن به توالت خود را با آب و صابون مایع خوب بشویید، از خوردن آب های مشکوک خودداری کنید، از خوردن سبزیجات خام جداً پرهیز کنید، میوه ها را قبل از مصرف خوب بشویید، بعد از غذا چند قطره آبلیمو یا لیمو ترش استفاده نمایید، از لیوان و قاشق شخصی استفاده نمایید، در هنگام شیوع وبا از دست دادن پرهیز کنید، برای درمان مهمترین کار شروع سریع درمان با جایگزینی آب و الکترولیت ها و در مرحله بعد، مصرف آنتی بیوتیک هاست.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

موشن گرافیک | وبا بیماری واگیردار عفونی است

۰ لایک
۰ نظر

وبا بیماری واگیردار عفونی است که فقط در انسان ایجاد بیماری می کند. این بیماری از راه های مختلف از جمله تماس با اشیا آلوده به میکروب وبا، دست دادن با دست های آلوده بیمار، تماس با مواد دفعی بیمار و لوازم آلوده بیمار مانند حوله و ظروف شخصی او از طریق خوردن آب آلوده، میوه و سبزیجات خام آلوده و استفاده از غذاهای پخته آلوده شده توسط شخص بیمار یا حشرات آلوده منتقل می شود. بیماری وبا گاهی همراه استفراغ و گاهی بدون استفراغ است که به سرعت و در ظرف ۳ الی ۴ ساعت موجب کم آبی شدید بدن شده و در صورتی که سریعاً آب و املاح بدن جبران نشود، سبب مرگ فرد مبتلا می شود. به محض شروع اسهال شدید بایستی مایعات فراوان ORS مورد استفاده قرار گیرد و سریعاً به نزدیکترین مرکز بهداشتی و درمانی مراجعه شود. برای پیشگیری از وبا اقدامات ذیل را می بایست مد نظر قرار داد: قبل از غذا خوردن و بعد از رفتن به توالت خود را با آب و صابون مایع خوب بشویید، از خوردن آب های مشکوک خودداری کنید، از خوردن سبزیجات خام جداً پرهیز کنید، میوه ها را قبل از مصرف خوب بشویید، بعد از غذا چند قطره آبلیمو یا لیمو ترش استفاده نمایید، از لیوان و قاشق شخصی استفاده نمایید، در هنگام شیوع وبا از دست دادن پرهیز کنید، برای درمان مهمترین کار شروع سریع درمان با جایگزینی آب و الکترولیت ها و در مرحله بعد، مصرف آنتی بیوتیک هاست.

آموزش