Skip to main content
زولا
۲۷ بازدید

اسکرابر - اسکرابر خودرویی بهترین دستگاه برای نظافت پاساژها

اسکرابر دارای دو مخزن مجزای آب تمیز و آب کثیف می باشد،‌ بنابراین با کیفیت بالایی سطوح کف را شستشو می نماید. این ویژگی باعث می شود آلودگی از ناحیه ای به ناحیه دیگر انتقال نیابد،‌در نتیجه کیفیتی چند برابر روش های سنتی و دستی در بر خواهد داشت.
شرکت ابراهیم 87184-021
http://www.ebrahimco.com/subcat/2-Ride_on_Floor_Scrubber_%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88%DB%8C%DB%8C