Skip to main content
زولا
۴۶ بازدید

اسکرابر - سرامیک شوی حرفه ای برای مجتمع های تجاری

اسکرابر سرنشین دار برای شستشوی سطوح کف در مجتمع های بزرگ تجاری و لابی مجتمع های مسکونی مورد استفاده قرار می گیرد. کفشوی سرنشین دار به علت پهنای شستشوی بالا برای محوطه های وسیع و سالن های بزرگ مورد استفاده قرار می گیرد.
شرکت ابراهیم 87184-021
http://www.ebrahimapp.com/industrial-scrubber-%D8%A7%D8%B3%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA%DB%8C