Skip to main content
زولا
۱۵۷ بازدید

آخرین شعاع آفتاب زمستانی (همایون شجریان)

موسیقی بی ضرب
موسیقی بی ضرب
منتشر شده در تاریخ ۹ تیر ۱۳۹۸

دیگر چه فرقی می کند
در خوان یک یا خوان هفت
از عشق می ترسید و گفت
از عشق می ترسی و رفت

سوزاندن است و سوختن
پایانشان اما یکی ست
نفتی بر آتش ریختن
یا آتشی بر روی نفت