Skip to main content
۴,۵۸۰ بازدید

آیا کراتین باید دوره ای مصرف شود؟

کانال تایید شده جسم آنلاین
منتشر شده در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۶

0 تا 100 کراتین (قسمت سوم)
برخی فرضیه ها وجود دارد در خصوص مصرف دوره ای کراتین، در این قسمت این فرضیه بررسی می شود.