دکتر سیمین وحیدی متخصص اورولوژی

دکتر سیمین وحیدی متخصص اورولوژی

سنگ کلیه ۰۰:۰۲
۳ ماه پیش
کلیه ها و مجارى ادرار ۰۰:۲۹
اهمیت سونوگرافى ۰۰:۵۷
علل بی اختیارى ادرار ۰۰:۲۰
یورتروسل ۰۱:۰۰
۳ ماه پیش
تومور مثانه ۰۲:۰۴
۳ ماه پیش
درد و فشار کلیه ۰۰:۳۹
ورزش کگل ۰۴:۰۹
۳ ماه پیش
بی اختیاری ادرار ۰۳:۳۸
انواع کارکرد مثانه ۰۲:۰۷
علل عفونت مثانه ۰۰:۰۱
... ۰۰:۰۱
۳ ماه پیش
عفونت دستگاه ادراری ۰۰:۰۱
جلوگیری از سنگ کلیه ۰۰:۰۱
درمان سنگ مثانه ۰۰:۰۱
درمان سنگ کلیه ۰۰:۰۱
تشخیص سنگ مثانه ۰۰:۰۱
کلیه نعل اسبی ۰۲:۱۴
بی اختیاری ادرار ۰۳:۳۸
سال نو مبارک ۰۳:۰۹
کیست کلیه ۴۳:۳۷
پارسال
درمان سنگ مثانه ۱۰:۰۱
سونوگرافی کلیه ۵۷:۱۱
سنگ مثانه ۱۰:۰۱
پارسال
تومور مثانه ۳۵:۳۹
عفونت ادراری ۳۱:۲۸
مداد در مثانه ۰۴:۲۷
نمایشگاه نقاشی ۰۱:۰۰
بی اختیاری ادرار ۰۱:۲۵
علائم شایع واریکوسل ۰۰:۱۷
علل بی اختیاری ادرار ۰۰:۲۰
عفونت هاى ادرارى ۰۱:۲۰