دکتر سیمین وحیدی متخصص اورولوژی

دکتر سیمین وحیدی متخصص اورولوژی

سنگ کلیه ۰۰:۰۲
پارسال
اهمیت سونوگرافى ۰۰:۵۶
یورتروسل ۰۱:۰۰
پارسال
تومور مثانه ۰۲:۰۴
درد و فشار کلیه ۰۰:۳۹
ورزش کگل ۰۴:۰۸
پارسال
بی اختیاری ادرار ۰۳:۳۸
علل عفونت مثانه ۰۰:۰۱
... ۰۰:۰۱
پارسال
درمان سنگ مثانه ۰۰:۰۱
درمان سنگ کلیه ۰۰:۰۱
تشخیص سنگ مثانه ۰۰:۰۱
کلیه نعل اسبی ۰۲:۱۳
بی اختیاری ادرار ۰۳:۳۸
سال نو مبارک ۰۳:۰۹
۲ سال پیش
رژیم مناسب سنگ کلیه ۳۳:۲۳
کیست کلیه ۴۳:۳۷
۲ سال پیش
درمان سنگ مثانه ۱۰:۰۱
آموزش سونوگرافی کلیه ۵۷:۱۱
سونوگرافی کلیه ۵۷:۱۱
سنگ مثانه ۱۰:۰۱
۲ سال پیش
تومور مثانه ۳۵:۳۹
۲ سال پیش
عفونت ادراری ۳۱:۲۷
۲ سال پیش
مداد در مثانه ۰۴:۲۷
درمان قطعی سنگ حالب ۳۲:۳۰
پاسخ به سوالات شما ۰۶:۱۱
نمایشگاه نقاشی ۰۱:۰۰
بی اختیاری ادرار ۰۱:۲۵
علائم شایع واریکوسل ۰۰:۱۷
علل بی اختیاری ادرار ۰۰:۲۰
عفونت هاى ادرارى ۰۱:۲۰