شرکت دانا پرداز

شرکت دانا پرداز

نقش CRM در کسب و کارها ۰۲:۱۷
CRM چیست؟ ۰۳:۱۲
۳ سال پیش
معرفی ماژول sla دانا ۰۵:۲۷
SLA چیست؟ ۰۲:۴۷
۳ سال پیش
فهرست خدمات چیست؟ ۰۲:۳۵
سیستم نظرسنجی دانا ۰۴:۱۰
آشنایی با ITIL4 ۰۵:۵۶
۳ سال پیش
اصول راهنمای ITIL ۰۳:۳۹
DevOps چیست؟ ۰۶:۳۶
۳ سال پیش
agile چیست؟ ۰۴:۵۲
۳ سال پیش