در حال بارگذاری ویدیو ...

Hemoperitoneum / Free Fluid in the RUQ on Ultrasound - FAST Exam

Teb in a Nutshell
Teb in a Nutshell

در صورت امکان لطفا ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=ooLzAUVbhZ8&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=5

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

Hemoperitoneum / Free Fluid in the RUQ on Ultrasound - FAST Exam

۰ لایک
۰ نظر

در صورت امکان لطفا ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=ooLzAUVbhZ8&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=5

علم و فن آوری