در حال بارگذاری ویدیو ...

Lung Ultrasound in COVID 19: Findings, Accuracy, Pneumonia Diagnosis, Utility (POCUS)

Teb in a Nutshell
Teb in a Nutshell

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=y5QJ5O3ldE0&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=7

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

Lung Ultrasound in COVID 19: Findings, Accuracy, Pneumonia Diagnosis, Utility (POCUS)

۰ لایک
۰ نظر

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=y5QJ5O3ldE0&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=7

علم و فن آوری