در حال بارگذاری ویدیو ...

Ultrasound Principles & Instrumentation - Orientation & Imaging Planes

Teb in a Nutshell
Teb in a Nutshell

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=9LjtPWfsjFw&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=3

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

Ultrasound Principles & Instrumentation - Orientation & Imaging Planes

۰ لایک
۰ نظر

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=9LjtPWfsjFw&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=3

علم و فن آوری