در حال بارگذاری ویدیو ...

Introduction to Point of Care Ultrasound (POCUS) - Basics

Teb in a Nutshell
Teb in a Nutshell

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=7Yfe2vOpFmY&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=2
این ویدئو در حقیقت اولین ویدئو از کورس سونوگرافی در سایت MedCram است؛ این‌کورس شامل قسمتهای زیر است که تنها شماره یک و چهار به صورت رایگان در دسترس است، در صورت تمایل میتوانید برای خرید این برنامه به صورت کامل به سایت MedCram مراجعه کنید.
۱)فیزیک سونوگرافی
۲)فیزیک سونوگرافی در بافت ها
۳)ترنسدوسر
۴)اورینتیشن
۵)ترمینولوژی و بیوسیفتی
۶)نابالوژی۱
۷)نابالوژی ۲
۸)مودها
۹)مودها۲
۱۰)آرتیفکت۱
۱۱)آرتیفکت ۲
۱۲)اولین سونوگرافی!

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

Introduction to Point of Care Ultrasound (POCUS) - Basics

۰ لایک
۰ نظر

در صورت امکان ویدئو را از سایت مرجع دنبال کنید.
https://m.youtube.com/watch?v=7Yfe2vOpFmY&list=PLQ_IRFkDInv_gCDpZK3bJduXeAfWUXRPy&index=2
این ویدئو در حقیقت اولین ویدئو از کورس سونوگرافی در سایت MedCram است؛ این‌کورس شامل قسمتهای زیر است که تنها شماره یک و چهار به صورت رایگان در دسترس است، در صورت تمایل میتوانید برای خرید این برنامه به صورت کامل به سایت MedCram مراجعه کنید.
۱)فیزیک سونوگرافی
۲)فیزیک سونوگرافی در بافت ها
۳)ترنسدوسر
۴)اورینتیشن
۵)ترمینولوژی و بیوسیفتی
۶)نابالوژی۱
۷)نابالوژی ۲
۸)مودها
۹)مودها۲
۱۰)آرتیفکت۱
۱۱)آرتیفکت ۲
۱۲)اولین سونوگرافی!

علم و فن آوری