در حال بارگذاری ویدیو ...

تمیز کردن ترشحات گوش

۰ نظر گزارش تخلف
کلینیک زیبایی نسیم غرب
کلینیک زیبایی نسیم غرب

تمیز کردن ترشحات گوش

رنگ ترشحات گوش چه حقایقی را بیان می کنند؟
ترشحاتی که از گوش خارج می‌شود، نشانه بسیاری از بیماری‌هاست و به شما نشان می‌دهد که بدنتان در معرض چه خطری قرار گرفته است. با شناخت رنگ‌ها خود را از بیماری‌های مختلف در امان نگه دارید.
اگر می خواهید بیشتر بدانید : هرگز گوشتان را تمیز نکنید

ترشحات گوش :زرد، مرطوب و چسبنده
بیشتر گوش‌ها این حالت را دارد. این نوع ترشحات گوش در صورتی که به میزان طبیعی باشد، حالت نرمال و بدون مشکل را نشان می‌دهد.
ترشحات گوش: خیس و سبز یا زرد
اگر ترشحات گوش شما رنگی متمایل به آبی یا سبز داشته باشد، احتمال بروز دو حالت وجود دارد؛ نخست این که ممکن است این ترشحات ناشی از تعریق زیاد باشد. دوم این که خیس شدن مکرر گوش سبب عفونت شده باشد.
ترشحات گوش: خاکستری
این رنگ هم تقریبا عادی و طبیعی است.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

تمیز کردن ترشحات گوش

۰ لایک
۰ نظر

تمیز کردن ترشحات گوش

رنگ ترشحات گوش چه حقایقی را بیان می کنند؟
ترشحاتی که از گوش خارج می‌شود، نشانه بسیاری از بیماری‌هاست و به شما نشان می‌دهد که بدنتان در معرض چه خطری قرار گرفته است. با شناخت رنگ‌ها خود را از بیماری‌های مختلف در امان نگه دارید.
اگر می خواهید بیشتر بدانید : هرگز گوشتان را تمیز نکنید

ترشحات گوش :زرد، مرطوب و چسبنده
بیشتر گوش‌ها این حالت را دارد. این نوع ترشحات گوش در صورتی که به میزان طبیعی باشد، حالت نرمال و بدون مشکل را نشان می‌دهد.
ترشحات گوش: خیس و سبز یا زرد
اگر ترشحات گوش شما رنگی متمایل به آبی یا سبز داشته باشد، احتمال بروز دو حالت وجود دارد؛ نخست این که ممکن است این ترشحات ناشی از تعریق زیاد باشد. دوم این که خیس شدن مکرر گوش سبب عفونت شده باشد.
ترشحات گوش: خاکستری
این رنگ هم تقریبا عادی و طبیعی است.