در حال بارگذاری ویدیو ...

نورعنایت‌خان - جاسوسی در جنگ جهانی دوم

۰ نظر گزارش تخلف
پویاکام
کانال تایید شده پویاکام

در مورد زندگی نور عنایت خان جاسوس جنگ جهانی دوم و نحوه همکاری او با مقاومت فرانسه برای ایجاد شبکه ای که نازی ها را شکست داد، آشنا شوید.

www.PooyaCom.ir

در ماه مه 1940، در حالی که ارتش آلمان آماده اشغال پاریس بود، نور عنایت خان با یک انتخاب دشوار روبرو شد: در کنار ایستادن یا پیوستن به نیروهای متفقین که با نازی ها می جنگند. پس از مشاهده ویرانی در سراسر اروپا، او به انگلستان سفر کرد تا هنر جاسوسی را بیاموزد. شربانی باسو توضیح می دهد که چگونه یک صلح طلب که به جاسوس تبدیل شده بود به ایجاد مقاومتی کمک کرد که یک رژیم فاشیستی را سرنگون کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

نورعنایت‌خان - جاسوسی در جنگ جهانی دوم

۱ لایک
۰ نظر

در مورد زندگی نور عنایت خان جاسوس جنگ جهانی دوم و نحوه همکاری او با مقاومت فرانسه برای ایجاد شبکه ای که نازی ها را شکست داد، آشنا شوید.

www.PooyaCom.ir

در ماه مه 1940، در حالی که ارتش آلمان آماده اشغال پاریس بود، نور عنایت خان با یک انتخاب دشوار روبرو شد: در کنار ایستادن یا پیوستن به نیروهای متفقین که با نازی ها می جنگند. پس از مشاهده ویرانی در سراسر اروپا، او به انگلستان سفر کرد تا هنر جاسوسی را بیاموزد. شربانی باسو توضیح می دهد که چگونه یک صلح طلب که به جاسوس تبدیل شده بود به ایجاد مقاومتی کمک کرد که یک رژیم فاشیستی را سرنگون کرد.

آموزش