در حال بارگذاری ویدیو ...

داستان سرّی رز سفید

۰ نظر گزارش تخلف
پویاکام
کانال تایید شده پویاکام

داستان گروه مقاومت دانشجویی در جنگ جهانی دوم، به نام رز سفید، که در آلمان نازی علیه هیتلر می جنگد را بیاموزید.

www.PooyaCom.ir

در سال 1943، هواپیماهای متفقین ده ها هزار اعلامیه را به آلمان نازی در زیر باران کردند. اعلامیه‌ها از خوانندگان می‌خواستند که هیتلر را کنار بگذارند، با خشم برای آینده بجنگند و هرگز امید خود را از دست ندهند. فراخوان آنها برای اقدام در خانه ها و مشاغل موج می زد - و پیام آنها حتی به اردوگاه های کار اجباری رسید. آنها امضا شدند: رز سفید. ایزولت گیلسپی به جزئیات داستان گروه مقاومت می پردازد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

داستان سرّی رز سفید

۳ لایک
۰ نظر

داستان گروه مقاومت دانشجویی در جنگ جهانی دوم، به نام رز سفید، که در آلمان نازی علیه هیتلر می جنگد را بیاموزید.

www.PooyaCom.ir

در سال 1943، هواپیماهای متفقین ده ها هزار اعلامیه را به آلمان نازی در زیر باران کردند. اعلامیه‌ها از خوانندگان می‌خواستند که هیتلر را کنار بگذارند، با خشم برای آینده بجنگند و هرگز امید خود را از دست ندهند. فراخوان آنها برای اقدام در خانه ها و مشاغل موج می زد - و پیام آنها حتی به اردوگاه های کار اجباری رسید. آنها امضا شدند: رز سفید. ایزولت گیلسپی به جزئیات داستان گروه مقاومت می پردازد.

آموزش