در حال بارگذاری ویدیو ...

تمرکز ذهن در جلوگیری از خشم

Balagh
Balagh

- تمرکز ذهن در مدیریت خشم بسیار کارساز است ، به گونه ای که فرد بر ذهن خود کاملا تسلط داشته باشد.
- یکی از روش های تقویت تمرکز ذهن ، این است که فرد چشمانش را ببندد و تصویر یک سیب را فقط تصور کند و دو دقیقه بر آن تمرکز کند و همین تمرین را تا چند وقت تکرار کند ؛ این تمرین سبب می شود که فرد بتواند روی یک موضوع مشخصی تمرکز کند.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال