در حال بارگذاری ویدیو ...

پیشگیری و مقابله با سرمازدگی درختان_مشاوره ی واتساپ 09138511997_سبزینه مارال یزد

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

پیشگیری و مقابله با سرمازدگی درختان _مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزنه مارال

1- انتخاب مکان مناسب
۲- خاک مناسب
۳- انتخاب ارقام مناسب
۴- انتخاب پایه مناسب
و.....
کارخانجات تولید کود های شیمیایی سبزنه مارال

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

پیشگیری و مقابله با سرمازدگی درختان_مشاوره ی واتساپ 09138511997_سبزینه مارال یزد

۰ لایک
۰ نظر

پیشگیری و مقابله با سرمازدگی درختان _مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزنه مارال

1- انتخاب مکان مناسب
۲- خاک مناسب
۳- انتخاب ارقام مناسب
۴- انتخاب پایه مناسب
و.....
کارخانجات تولید کود های شیمیایی سبزنه مارال