در حال بارگذاری ویدیو ...

کمبود روی_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

• ایجاد نواحی سبز کمرنگ، زرد یا سفید بین رگبرگ‌ها به‌خصوص در برگ‌های مسن
• سوختگی یا نکروز پراکنده بافت در برخی از نواحی برگ‌های زرد شده

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

کمبود روی_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال

۱ لایک
۰ نظر

• ایجاد نواحی سبز کمرنگ، زرد یا سفید بین رگبرگ‌ها به‌خصوص در برگ‌های مسن
• سوختگی یا نکروز پراکنده بافت در برخی از نواحی برگ‌های زرد شده