در حال بارگذاری ویدیو ...

آماده سازی نهال قبل از کاشت_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

آماده سازی نهال قبل از کاشت تا قبل از کاشت باید ریشه هارا پاشته پوشی کرد.یعنی ریشه ها نباید در معرض نور و هوا باشد و بهتر است اطراف ریشه ها را باخاک یا ماسه یا کیسه پلاستیکی سیاه پوشاند.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

آماده سازی نهال قبل از کاشت_مشاوره ی واتساپ09130713048_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

آماده سازی نهال قبل از کاشت تا قبل از کاشت باید ریشه هارا پاشته پوشی کرد.یعنی ریشه ها نباید در معرض نور و هوا باشد و بهتر است اطراف ریشه ها را باخاک یا ماسه یا کیسه پلاستیکی سیاه پوشاند.