در حال بارگذاری ویدیو ...

توصیه کودی لوبیا سبز_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

) استفاده از 50 تا 100کیلوگرم اوره در هکتار در اوایل دوره رشد

2 ) استفاده از کود های هیومیک اسید مرغوب در اوایل رشد و تکرار در طی دوره رشد جهت افزایش سطح ریشه و همینطور افزایش جذب آهن و سایر عناصر میکرو

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

توصیه کودی لوبیا سبز_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

) استفاده از 50 تا 100کیلوگرم اوره در هکتار در اوایل دوره رشد

2 ) استفاده از کود های هیومیک اسید مرغوب در اوایل رشد و تکرار در طی دوره رشد جهت افزایش سطح ریشه و همینطور افزایش جذب آهن و سایر عناصر میکرو