در حال بارگذاری ویدیو ...

توصیه کودی سه محصول_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

سبزینه مارال - تولید کودهای کشاورزی _ مشاوره واتساپ۰۹۱۳۸۵۱۱۹۹۷

قبل از پنجه زنی نیز می توانید خاک را با کود های سه بیست تقویت کنید.استفاده از کود های ان پی کا و هیومیک اسید در هنگام پنجه زنی نیز ضروری است.هنگام ظاهر شدن میوه و رشد ساقه ها نیز می توانید از کود های پتاس بالا استفاده کنید.

نظرات

در حال حاضر امکان درج نظر برای این ویدیو غیرفعال است.

توضیحات

توصیه کودی سه محصول_مشاوره ی واتساپ09138511997_سبزینه مارال

۰ لایک
۰ نظر

قبل از پنجه زنی نیز می توانید خاک را با کود های سه بیست تقویت کنید.استفاده از کود های ان پی کا و هیومیک اسید در هنگام پنجه زنی نیز ضروری است.هنگام ظاهر شدن میوه و رشد ساقه ها نیز می توانید از کود های پتاس بالا استفاده کنید.