Skip to main content
۶۸ بازدید

  • mosii

از ۱۱ شهریور سود بانکی کاهش می‌یابد

داریوش
داریوش
منتشر شده در تاریخ ۱ شهریور ۱۳۹۶

از ۱۱ شهریور سود بانکی به شدت کاهش می‌یابد
از روز ۱۱ شهریور سود سپرده‌های بانکی به شدت کاهش می‌یابد. هدف از این اقدام تقویت بخش تولید اعلام شده است.