در حال بارگذاری ویدیو ...

چرا بیماریهای جدید از چین نشأت می گیرند؟

بینابین
بینابین

(توی زیرنویس نوشته عید نوروز منظورش 2019 new years eve بوده یعنی اواسط دی ماه .)
و چرا این بیماری برای اولین بار در چین ظاهر شد.
توجه: همانطور که پیتر لی متخصص vox در این ویدئو اظهار داشت ، "اکثر مردم چین حیوانات حیات وحش نمی خورند. افرادی که این حیوانات حیات وحش را مصرف می کنند ثروتمند و قدرتمند - اقلیت کوچک هستند. " این ویدئو توضیح می دهد که چگونه مردم چین خود قربانی شرایطی شده اند که منجر به coronavirus شده است. این ویروس بر بسیاری از کشورها و فرهنگهای مختلف تأثیر دارد و هیچ گاه توجیهی برای زنوفوبی یا نژادپرستی وجود ندارد.

از اوایل ماه مارس سال 2020 ، یک ویروس جدید به نام COVID-19 در بیش از 70 کشور جهان قرار دارد و بیش از 3100 نفر را کشته است ، اکثریت قریب به اتفاق در چین. این جایی است که ویروس در دسامبر سال 2019 ظهور کرد. این پدیده جدیدی برای چین نیست. در سال 2003 ، ویروس SARS نیز قبل از گسترش در سراسر جهان و کشته شدن 800 نفر در آنجا و در شرایط مشابه ، در همانجا پدید آمد.

هر دو SARS و COVID-19 در خانواده "coronavirus" قرار دارند و به نظر می رسد که هر دو از این حیوانات در بازارهای بدنام وحشی بدنام چین ظاهر شده اند. کارشناسان مدتها پیش بینی کرده بودند که این بازارها ، که به عنوان منابع بالقوه بیماری شناخته می شوند ، شیوع دیگری را امکان پذیر می کند. بازارها و تجارت حیوانات وحشی که از آنها پشتیبانی می کند ، مشکل اساسی این بیماری همه گیر است. تا زمانی که چین این مشکل را حل کند ، احتمالاً ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد.

نظرات

نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.

توضیحات

چرا بیماریهای جدید از چین نشأت می گیرند؟

۲ لایک
۰ نظر

(توی زیرنویس نوشته عید نوروز منظورش 2019 new years eve بوده یعنی اواسط دی ماه .)
و چرا این بیماری برای اولین بار در چین ظاهر شد.
توجه: همانطور که پیتر لی متخصص vox در این ویدئو اظهار داشت ، "اکثر مردم چین حیوانات حیات وحش نمی خورند. افرادی که این حیوانات حیات وحش را مصرف می کنند ثروتمند و قدرتمند - اقلیت کوچک هستند. " این ویدئو توضیح می دهد که چگونه مردم چین خود قربانی شرایطی شده اند که منجر به coronavirus شده است. این ویروس بر بسیاری از کشورها و فرهنگهای مختلف تأثیر دارد و هیچ گاه توجیهی برای زنوفوبی یا نژادپرستی وجود ندارد.

از اوایل ماه مارس سال 2020 ، یک ویروس جدید به نام COVID-19 در بیش از 70 کشور جهان قرار دارد و بیش از 3100 نفر را کشته است ، اکثریت قریب به اتفاق در چین. این جایی است که ویروس در دسامبر سال 2019 ظهور کرد. این پدیده جدیدی برای چین نیست. در سال 2003 ، ویروس SARS نیز قبل از گسترش در سراسر جهان و کشته شدن 800 نفر در آنجا و در شرایط مشابه ، در همانجا پدید آمد.

هر دو SARS و COVID-19 در خانواده "coronavirus" قرار دارند و به نظر می رسد که هر دو از این حیوانات در بازارهای بدنام وحشی بدنام چین ظاهر شده اند. کارشناسان مدتها پیش بینی کرده بودند که این بازارها ، که به عنوان منابع بالقوه بیماری شناخته می شوند ، شیوع دیگری را امکان پذیر می کند. بازارها و تجارت حیوانات وحشی که از آنها پشتیبانی می کند ، مشکل اساسی این بیماری همه گیر است. تا زمانی که چین این مشکل را حل کند ، احتمالاً ظهور بیشتری پیدا خواهد کرد.

اخبار و سیاست