Skip to main content
برنامه استعلام خلافی
۲۶۶ بازدید

آموزش حرکت پارویی نشسته عضله پشتی Leverage Iso Row

تمرینو
کانال تایید شده تمرینو
منتشر شده در تاریخ ۵ فروردین ۱۳۹۶

آموزش حرکت پارویی نشسته عضله پشتی Leverage Iso Row
اگر نیاز به دریافت برنامه تمرینی و تغذیه، متناسب با شرایط بدنی خودتان را دارید، به وبسایت مراجعه و از اپلیکیشن و وبسایت تمرینو استفاده کنید.
www.tamrino.ir
من با افتخار یک بدنسازم