در حال بارگذاری ویدیو ...

29- بانکداری در سایه

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی کارکرد موسسات مالی (بانکداری در سایه) درالگوی اقتصادی نشان داده می شود

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال