در حال بارگذاری ویدیو ...

28- عقود اسلامی

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی انواع قرادادها برای انجام کارهای اقتصادی در الگوی معیشت اسلام نشان داده می شود.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال