در حال بارگذاری ویدیو ...

27- نهاد صدقه

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی مفهوم نهاد صدقه با بیمه مقایسه شده و جایگاه این نهاد در ساختار اقتصادی نشان داده می شود.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال