در حال بارگذاری ویدیو ...

کدام الگو در معیشت

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی دو الگوی اقتصادی نمایش داده می شود و نتایج هر یک نشان داده می شود

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال