در حال بارگذاری ویدیو ...

15- خمس

علی مظفری
علی مظفری

در این پویا نمایی مفهوم خمس و نقش و کارکرد آن در اقتصاد نشان داده می شود.

نظرات
نماد کانال
نظری برای نمایش وجود ندارد.
پاسخ به
نماد کانال